Web Site Creator
logo ŁTA

kwiecień 2021

Decyzją wojewody łódzkiego na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w okresie od 10 do 18 kwietnia 2021 roku ogłaszamy czasowe zawieszenie działalności,

marzec 2021

od 27 marca 2021 roku do 9 kwietnia 2021
Z przykrością informujemy o czasowym zawieszeniu działalności.
Więcej informacji o poleceniu Wojewody Łódzkiego tutaj >

Aukcja 1%
Od 9 marca zaproszamy do licytacji na Facebooku prac plastycznych, które są wykonane w większości grupowo pod opieką prowadzącego arteterapię Wojciecha Górskiego.

Praca nr 2, 40x50 cm

Praca nr 3, 40x50 cm

Praca nr 4, 50x60 cm

Praca nr 5, 40x50 cm

Praca nr 6, 40x50 cm

Praca nr 7, 50x70 cm

Praca nr 8, 50x70 cm

Praca nr 9, 50x60 cm

Praca nr 11, 50x70 cm

Praca nr 12, 50x70 cm

Praca nr 13, 50x70 cm

Praca nr 14, 50x70 cm

Praca nr 15, 40x50 cm

Praca nr 16, 50x70 cm

Praca nr 17, 50x70 cm

od 09.03 do 12.03
Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera będzie nieczynny.
Bardzo przepraszamy wszystkich opiekunów.

styczeń 2021