Website Generator
logo ŁTA

sierpień 2021

19.08.2021
godzina 16.30–18.00
Grupa wsparcia dla opiekunów i warsztaty terapii zajęciowej dla podopiecznych.

28.08.2021

godz. 10:00
Spotkanie ze specjalistą - panią Moniką Zwierzchowską (pracownik socjalny oraz kierownik oddziału w CRO) wraz z warsztatami terapii zajęciowej dla Podopiecznych. 

lipiec 2021

15.07.2021
godzina 16.30–18.00
Grupa wsparcia dla opiekunów i warsztaty terapii zajęciowej dla podopiecznych.

24.07.2021

godz. 10:00
Spotkanie ze specjalistą panią Mariolą Skwirus (koordynatorem Centrum Całodobowej Opieki „Nasz Dom”). W trakcie spotkania zorganizowane będą warsztaty terapii zajęciowej dla Podopiecznych.

czerwiec 2021

17.06.2021

godzina 16.30–18.00

Grupa Wsparcia wraz z Warsztatami Terapii Zajęciowej


26.06.2021

godzina 10–11.30

Spotkanie dla opiekunów wraz z Warsztatami Terapii Zajęciowej

maj 2021

Serdecznie zapraszamy Państwa na ponowne spotkania dla opiekunów oraz Grupy Wsparcia. Dodatkowo proponujemy, że podczas spotkań będą prowadzone Warsztaty Terapii Zajęciowej dla podopiecznych.

Taką formę spotkań proponujemy od czerwca.


Ośrodek rozpoczął swoje działanie od 04.05.2021.

Większość z podopiecznych i personel są zaszczepieni przeciw Covid 19.
Zatem powoli otwieramy się dla Państwa.

Zapraszamy wszystkich chętnych opiekunów osób z chorobą otępienną do udziału w dedykowanej im grupie wsparcia.
Najbliższe spotkanie odbędzie 20. maja 2021 r. o godzinie 16:30 w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Przybyszewskiego 111.

Ze względu na panujące nadal w kraju obostrzenia sanitarne - póki co zapraszamy opiekunów BEZ ich podopiecznych (nie będą zorganizowane towarzyszące grupie wsparcia warsztaty terapii zajęciowej).

Serdecznie zapraszamy!Ośrodek zamknięty do 3-go maja włącznie.

kwiecień 2021

Decyzją wojewody łódzkiego na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w okresie od 10 do 18 kwietnia 2021 roku ogłaszamy czasowe zawieszenie działalności,

marzec 2021

od 27 marca 2021 roku do 9 kwietnia 2021
Z przykrością informujemy o czasowym zawieszeniu działalności.
Więcej informacji o poleceniu Wojewody Łódzkiego tutaj >

Aukcja 1%
Od 9 marca zaproszamy do licytacji na Facebooku prac plastycznych, które są wykonane w większości grupowo pod opieką prowadzącego arteterapię Wojciecha Górskiego.

Praca nr 2, 40x50 cm

Praca nr 3, 40x50 cm

Praca nr 4, 50x60 cm

Praca nr 5, 40x50 cm

Praca nr 6, 40x50 cm

Praca nr 7, 50x70 cm

Praca nr 8, 50x70 cm

Praca nr 9, 50x60 cm

Praca nr 11, 50x70 cm

Praca nr 12, 50x70 cm

Praca nr 13, 50x70 cm

Praca nr 14, 50x70 cm

Praca nr 15, 40x50 cm

Praca nr 16, 50x70 cm

Praca nr 17, 50x70 cm

od 09.03 do 12.03
Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera będzie nieczynny.
Bardzo przepraszamy wszystkich opiekunów.

styczeń 2021