https://mobirise.com/
logo ŁTA

Formy pomocy oferowane przez ŁTA:

Głównym celem statutowym ŁTA jest niesienie pomocy osobom z chorobą Alzheimera lub innymi zespołami otępiennymi oraz ich opiekunom i rodzinom.


Prowadzimy dom dziennego pobytu dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zespołami otępiennymi, zapewniając podopiecznym:

specjalistyczną opiekę

konsultacje lekarza psychiatry raz w tygodniu

codzienne indywidualne zajęcia z psychologiem i logopedą, m.in. z wykorzystaniem programów komputerowych AfaSystem i RehaCom

codzienną terapię zajęciową, arteterapię, muzykoterapię

trzy razy w tygodniu rehabilitację ruchową

domową atmosferę, życzliwość i akceptację


Oferujemy pomoc psychologiczną dla opiekunów 

– grupę wsparcia (w drugi czwartek każdego miesiąca o godzinie 16.30);

Organizujemy spotkania informacyjne dla opiekunów (zawsze w czwartą sobotę miesiąca o godz. 10.00 w siedzibie stowarzyszenia)

w zakresie;

przebieg choroby, charakterystyka deficytów poznawczych i zaburzeń zachowania

sposoby radzenia sobie z zaburzeniami zachowania i trudnościami w opiece i pielęgnacji

pomocy ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

wiedzy na temat ubezwłasnowolnienia i aspektów prawnych opieki

wiedzy dotyczącej niepełnosprawności;

Spotkania są tematyczne i prowadzone przez fachowców w danej dziedzinie.


Podczas spotkań z opiekunami organizowane są warsztaty terapii zajęciowej dla podopiecznych, których opiekunowie uczestniczą w spotkaniach.

Organizujemy okresowo bezpłatne badania przesiewowe dla osób, które u siebie lub swoich bliskich obserwują kłopoty pamięciowe;


Opracowaliśmy zeszyty z ćwiczeniami stymulującymi pamięć i funkcje językowe dla chorych. I pracujemy nad kolejnymi.