Mobirise Site Builder
logo ŁTA

wrzesień 2021

Alzheimer Polska włączył się do projektu Rzecznika Praw Pacjenta "Łączy nas pacjent" uruchamiając dyżury telefoniczne dla osób zainteresowanych problemem choroby Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi.

Dyżury odbywają się we środy w godzinach 18.00-19.30
dniach:

29 września 2021,

27 października 2021,

24 listopada 2021,

22 grudnia 2021.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu
697 101 514.


Więcej informacji pod adresem:

Telefoniczne dyżury organizacji pacjentów - Rzecznik Praw Pacjenta - Portal Gov.pl

Na pozór nic się nie dzieje. Starsza osoba – zdezorientowana, być może ubrana niestosownie do pogody i okoliczności niespokojnie idzie ulicą.
To może być ktoś z chorobą otępienną, kto potrzebuje naszej pomocy.
Nie bądź obojętny, może będziesz potrafił pomóc mu znaleźć drogę do domu.

„Pomóż mi znaleźć drogę do domu” to kampania mająca na celu wyczulenie społeczeństwa na osoby, które z powodu choroby otępiennej mogą gubić się nawet w dobrze znanych miejscach.
Zawarte zostały w niej  informacje dotyczące tego, co  należy zrobić i do jakich instytucji się zgłosić, jeżeli spotkamy kogoś, kto może mieć trudności w znalezieniu drogi do domu.
Kampania zorganizowana została przez Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie pod honorowym patronatem Prezydent Miasta Łodzi – Hanny Zdanowskiej oraz partnerów w postaci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz Straży Miejskiej i Policji. Ulotka trafi do 17 Punktów Pracy Socjalnej funkcjonujących w ramach MOPS, do bibliotek, jednostek Urzędu Miasta Łodzi, Straży Miejskiej i Policji oraz szpitali. W wersji elektronicznej zostanie też wysłana do każdego pracownika łódzkiego MOPS, a także do konsorcjum, które jest wykonawcą usług opiekuńczych na terenie Łodzi.


ulotka do pobrania [2,8 MB] >

Wrzesień ogłoszony został przez organizację Alzheimer’s Disease International (ADI) Światowym Miesiącem Choroby Alzheimera, a Światowy Dzień Choroby Alzheimera przypada na 21. września. Hasłem przewodnim tegorocznej kampanii jest “Demencja - wiedzieć i rozpoznać jak najwcześniej”, a celem - jak co roku - podnoszenie społecznej świadomości na temat choroby Alzheimera i innych chorób otępiennych.


Stanowią one bowiem ogromny (i wciąż rosnący) problem zdrowotny i społeczny - obecnie na świecie z otępieniem żyje ponad 46 milionów osób, w samej Polsce ponad pół miliona. Zespół otępienny (jak większość przewlekłych i nieuleczalnych chorób) dotyka nie tylko chorego, ale także wszystkich jego bliskich i cały zespół specjalistów. W “problem” zaangażowanych jest w związku z tym wiele więcej osób niż te ujęte w statystykach.


I chociaż choroby otępienne są lub będą problemem niemal nas wszystkich, to w dalszym ciągu społeczna świadomość na ich temat jest znikoma. Nadal zdarza się, że nawet osoby mające jakieś wykształcenie medyczne, mylą zespół otępienny ze zdrowym starzeniem się mózgu i zbywają chorobę słynnym “no w tym wieku to już normalne”. Niestety osoby podsumowane tym zdaniem mają małe szanse na otrzymanie prawidłowego rozpoznania i wdrożenie adekwatnej farmakoterapii i oddziaływań pozafarmakologicznych. Nadal zbyt wiele osób trafia na pierwszą wizytę diagnostyczną, będąc już w ewidentnie umiarkowanym stadium otępienia. Nadal zbyt wielu chorych nie trafia do specjalisty w ogóle.


A dlaczego to takie ważne, aby diagnoza i ewentualne leczenie dostały zainicjowane jak najwcześniej po zauważeniu niepokojących objawów? Po pierwsze pod zespół otępienny może podszywać się wiele innych patologicznych stanów, jak np. guzy mózgu, najróżniejsze zaburzenia krążenia mózgowego, niedobory witamin i wodno-elektrolitowe, zaburzenia hormonalne, wodogłowie normotensyjne czy zaburzenia psychiczne (np. depresja). Wyłapanie powyższych problemów na wczesnym etapie daje szansę na całkowite wyleczenie lub przynajmniej redukcję objawów.

Po drugie - jeśli okaże się, że faktycznie mamy do czynienia z jakimś zespołem otępiennym, to wczesne jego zdiagnozowanie pozwala na szybkie wdrożenie farmakoterapii i szeregu oddziaływań pozafarmakologicznych. U ok. 2/3

chorych widoczne jest wyraźne spowolnienie postępu choroby po zastosowaniu odpowiedniej farmakoterapii, a także możliwe jest zredukowanie objawów zaburzeń zachowania, które często towarzyszą otępieniu. Przynosi to ulgę i choremu, i jego opiekunom. Nie możemy nikogo wyleczyć z otępienia, ale zawsze da się zrobić coś, aby poprawić komfort życia i chorego, i jego bliskich.


Co jednak najważniejsze wczesna diagnoza i terapia dają choremu i jego bliskim więcej czasu - więcej czasu na przeorganizowanie życia i dostosowanie go do dynamiki choroby, więcej czasu na załatwienie ogromu spraw formalnych, urzędowych, prawnych czy majątkowych; więcej czasu na psychiczne przygotowanie się do tego, co będzie się działo dalej oraz więcej czasu do spędzenia z chorym. Dzięki otoczeniu pacjenta i jego rodziny odpowiednią opieką czas ten może znacząco zyskać na jakości.


Dlatego lepiej jest wiedzieć i rozpoznać jak najwcześniej. Jeśli tylko zauważymy jakieś niepokojące objawy u siebie lub kogoś bliskiego, zgłośmy się do specjalisty (najlepiej psychiatry, psychologa, geriatry, neurologa) mającego wiedzę z zakresu chorób otępiennych. Nie dajmy się zbyt łatwo zbyć pobieżnym stwierdzeniem “w tym wieku to normalne” (zwłaszcza, że jest potężna różnica między choćby i 90-latkiem zdrowym a chorym otępiennie). Wiele pomocnych informacji można znaleźć również na stronie internetowej i profilu Facebook’owym Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego.

sierpień 2021

19.08.2021
godzina 16.30–18.00
Grupa wsparcia dla opiekunów i warsztaty terapii zajęciowej dla podopiecznych.

28.08.2021

godz. 10:00
Spotkanie ze specjalistą - panią Moniką Zwierzchowską (pracownik socjalny oraz kierownik oddziału w CRO) wraz z warsztatami terapii zajęciowej dla Podopiecznych. 

lipiec 2021

15.07.2021
godzina 16.30–18.00
Grupa wsparcia dla opiekunów i warsztaty terapii zajęciowej dla podopiecznych.

24.07.2021

godz. 10:00
Spotkanie ze specjalistą panią Mariolą Skwirus (koordynatorem Centrum Całodobowej Opieki „Nasz Dom”). W trakcie spotkania zorganizowane będą warsztaty terapii zajęciowej dla Podopiecznych.

czerwiec 2021

17.06.2021

godzina 16.30–18.00

Grupa Wsparcia wraz z Warsztatami Terapii Zajęciowej


26.06.2021

godzina 10–11.30

Spotkanie dla opiekunów wraz z Warsztatami Terapii Zajęciowej

maj 2021

Serdecznie zapraszamy Państwa na ponowne spotkania dla opiekunów oraz Grupy Wsparcia. Dodatkowo proponujemy, że podczas spotkań będą prowadzone Warsztaty Terapii Zajęciowej dla podopiecznych.

Taką formę spotkań proponujemy od czerwca.


Ośrodek rozpoczął swoje działanie od 04.05.2021.

Większość z podopiecznych i personel są zaszczepieni przeciw Covid 19.
Zatem powoli otwieramy się dla Państwa.

Zapraszamy wszystkich chętnych opiekunów osób z chorobą otępienną do udziału w dedykowanej im grupie wsparcia.
Najbliższe spotkanie odbędzie 20. maja 2021 r. o godzinie 16:30 w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Przybyszewskiego 111.

Ze względu na panujące nadal w kraju obostrzenia sanitarne - póki co zapraszamy opiekunów BEZ ich podopiecznych (nie będą zorganizowane towarzyszące grupie wsparcia warsztaty terapii zajęciowej).

Serdecznie zapraszamy!Ośrodek zamknięty do 3-go maja włącznie.

kwiecień 2021

Decyzją wojewody łódzkiego na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w okresie od 10 do 18 kwietnia 2021 roku ogłaszamy czasowe zawieszenie działalności,

marzec 2021

od 27 marca 2021 roku do 9 kwietnia 2021
Z przykrością informujemy o czasowym zawieszeniu działalności.
Więcej informacji o poleceniu Wojewody Łódzkiego tutaj >

Aukcja 1%
Od 9 marca zaproszamy do licytacji na Facebooku prac plastycznych, które są wykonane w większości grupowo pod opieką prowadzącego arteterapię Wojciecha Górskiego.

Praca nr 2, 40x50 cm

Praca nr 3, 40x50 cm

Praca nr 4, 50x60 cm

Praca nr 5, 40x50 cm

Praca nr 6, 40x50 cm

Praca nr 7, 50x70 cm

Praca nr 8, 50x70 cm

Praca nr 9, 50x60 cm

Praca nr 11, 50x70 cm

Praca nr 12, 50x70 cm

Praca nr 13, 50x70 cm

Praca nr 14, 50x70 cm

Praca nr 15, 40x50 cm

Praca nr 16, 50x70 cm

Praca nr 17, 50x70 cm

od 09.03 do 12.03
Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera będzie nieczynny.
Bardzo przepraszamy wszystkich opiekunów.

styczeń 2021