Mobirise Web Site Creator
logo ŁTA

grudzień 2016

10.12.2016

W Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyło się sympozjum „Opieka, komunikacja i aktywizacja osób z chorobą Alzheimera i innymi schorzeniami prowadzącymi do otępienia”, które zgromadziło 150 uczestników oraz wybitną grupę cenionych specjalistów. Między innymi naszą psycholożkę Małgorzatę Dzienniak.


www.aktywizacjaseniora.pl

październik 2016

4.10.2016

Szanowni Państwo.

Z żalem przekazujemy informację o śmierci Pani Jolanty Kordackiej, wieloletniej szefowej Środowiskowego Domu Samopomocy przy Łódzkim Towarzystwie Alzheimerowskim.


Pani Jolanta była pracownikiem Ośrodka od 2001r, funkcje kierownika pełniła od 2006r. Dzięki Jej zaangażowaniu, otwartości i wielkiemu sercu Ośrodek niósł pomoc i wsparcie licznym osobom cierpiącym na chorobę Alzheimera, jak i ich opiekunom. Jej odejście jest ogromną stratą dla całego środowiska związanego z opieką nad chorymi w Łodzi i ogólnopolskiego ruchu alzheimerowskiego.


Pogrzeb odbędzie się 4 października 2016r o godz.14 na cmentarzu komunalnym „Doły” w Łodzi (ul. Smutna 9).

Rodzinie i Bliskim przekazujemy wyrazy współczucia.

Z wyrazami szacunku,

Pracownicy ŚDS-u przy Łódzkim Tow. Alzheimerowskim

kwiecień 2014

Walne Zgromadzenie Członków ŁTA


W związku z upływem kadencji obecnego Zarządu Stowarzyszenia

12 kwietnia 2014 r. (sobota)

o godz. 10

odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków ŁTA


Program zebrania:

• Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu

• Głosowanie nad absolutorium

• Wybory nowych władz Stowarzyszenia

• Sprawy bieżące

• Wolne wnioski


Prosimy wszystkich członków Stowarzyszenia o obecność.