Website Maker
logo ŁTA

grudzień 2018

Szczęśliwych, kojących, przeżytych w zgodzie ze światem i z sobą samym, pełnych życia i miłości świąt Bożego Narodzenia 
oraz niesamowitego, niezapomnianego, niepowtarzalnego sylwestra życzy Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie.

1.12.2018

godzina 11.0013.00

spotkanie dla opiekunów.


15.12.2018

Świetlica dla osób oczekujących na pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy


17.11.2018

godzina 16.30

Grupa Wsparcia dla opiekunów wraz z warsztatami terapii zajęciowej dla podopiecznych

Ukończyliśmy projekt Mikrogranty dla Seniorów (finansowany ze środków Miasta Łodzi i realizowany przez Centrum OPUS) tak więc wracamy do trybu 1 x w miesiącu.

listopad 2018

październik 2018

6.10.2018

godz. 11.00

Zapraszamy opiekunów na zebranie, które poprowadzi dr. Ewa Kwiecińska


15.10.2018 

godz. 16.30

Grupa Wsparcia

Oczywiście zapraszamy państwa ze swoimi podopiecznymi, którym zapewnimy warsztaty terapii zajęciowej w trakcie trwania Grupy Wsparcia.

wrzesień 2018

21.09.2018

godzina 11.00, Duża Sala Obrad Urzędu Miasta Łodzi

Wrzesień Miesiącem Alzheimera.

W tym dniu oprócz podwójnego jubileuszu obchodzonego wieczorem w Ośrodku Łódź Górna, zapraszamy tym razem wszystkich chętnych na debatę poświęconą chorobie Alzheimera.


PROGRAM

Potwierdzeni paneliści: lekarki: prof. Iwona Kłoszewska i dr Ewa Kwiecińska oraz Celina Maciejewska, rzecznik ds. seniorów w Łodzi w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ.

Moderator: Maja Maciaszczyk-Bednarek, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego i Wojciech Hübner, Stowarzyszenie Przyjaciół KOS

Senior i jego rodzina

– budowanie kompleksowej i specjalistycznej opieki dla rodzin, w których jest osoba chorująca na chorobę otępienną,

– koordynacja opieki senioralnej,

– jak i gdzie szkolić opiekunów formalnych i nieformalnych w zakresie chorób otępiennych,

– jakiej pomocy potrzebują osoby chorujące, a jakiej ich opiekunowie.


Kampanie społeczne i edukacja

– jak nawiązać współpracę między jednostkami samorządowymi, a organizacjami pozarządowymi w organizacji sprawnej opieki dla osób chorujących i ich opiekunów, jeśli brakuje wystarczającego wparcia,

– jak edukować społeczeństwo w zakresie wiedzy na temat chorób otępiennych.

21.09.2018

godzina 17.00, Ośrodek Kultury Górna

Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie obchodzi w tym roku 25 lecie swojego istnienia. Jednocześnie Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Towarzystwo ma już 20 lat. Jest to podwójny jubileusz, który chcemy uwieńczyć imprezą organizowaną w Ośrodku Kultury Łódź Górna.

Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera Wrzesień 2018


Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera to międzynarodowa kampania federacji organizacji alzheimerowskich należących do ADI (Alzheimer’s Disease International),


organizowana we wrześniu każdego roku, której celem jest podnoszenie świadomości społecznej i walka ze stygmatyzacją związaną z chorobami powodującymi otępienie / demencję. Światowy Miesiąc obchodzimy od 2012 roku, a wcześniej, od 1996 r. – 21 września obchodzony był jako Światowy Dzień Choroby Alzheimera.


Na świecie nadal większość ludzi uważa, że w ich krajach otępienie/demencja jest niedostrzegana jako problem społeczny i zdrowotny. Stąd więc znaczenie Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera, którego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat choroby i potrzeb osób żyjących z nią, jak i ich rodzin.


Otępienie/demencja to wspólna nazwa, którą stosuje się do opisu postępujących objawów chorób mózgu, które wpływają na pamięć, myślenie, zachowanie i emocje.

Otępienie/demencja to główna przyczyna niepełnosprawności i niesamodzielności wśród osób starszych. I chociaż każda osoba będzie doświadczała tej choroby

w inny, indywidualny sposób, to w końcu nie będzie w stanie zadbać o siebie samodzielnie i będzie potrzebować pomocy przy każdej codziennej czynności.


Jest ponad 100 różnych rodzajów otępienia. Najbardziej znana jest choroba Alzheimera, która odpowiada za 50-60 % wszystkich przypadków.

Do innych rodzajów otępienia należą otępienie naczyniowe, otępienie z ciałami Lewiego lub otępienie czołowo-skroniowe. Typowe objawy otępienia to:

- utrata pamięci

- trudności w znalezieniu odpowiednich słów albo rozumieniu, co mówią inni ludzie

- trudności w wykonywaniu rutynowych czynności, które wcześniej nie sprawiały kłopotu

- zmiany osobowości i nastroju

Otępienie dotyczy prawie 50 milionów ludzi na świecie, a nowy przypadek zachorowania pojawia się co 3 sekundy.


Na otępienie mogą zachorować również osoby poniżej 65 roku życia. Większa świadomość i zrozumienie otępienia pomagają walczyć z mitami i niezrozumieniem, na czym polega ta choroba.


Obecnie nie ma jeszcze takich leków, które mogłyby przywrócić zdrowie chorym, ale pomoc i terapie są dostępne w wielu krajach.


W Polsce, gdzie z powodu otępienia choruje ponad 500 tysięcy osób ( w tym ponad 300 tysięcy z powodu choroby Alzheimera), brakuje ośrodków diagnostycznych, stąd też rozpoznanie przyczyny otępienia nie jest łatwe, brakuje ośrodków wsparcia dla chorych i ich rodzin, a nieliczne domy dziennego pobytu, które są niezbędne, nie rozwiązują problemów, z którymi zmagają się osoby chore i ich opiekunowie. Organizacje alzheimerowskie, funkcjonujące w kilkudziesięciu polskich miastach, prowadzą działania edukacyjne i informacyjne, lecz nie są w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb chorych i ich rodzin. W Polsce nie ma wszechstronnego systemu pomocy dla tej grupy chorych. Od lat organizacje alzheimerowskie apelują do władz o wdrożenie Polskiego Planu Alzheimerowskiego, który zapewniłby wczesną diagnozę, odpowiednie leczenie i dostęp do opieki instytucjonalnej i wsparcia dla chorych w ich własnych domach.

17.09.2018

godzinie 16.30

Zapraszamy opiekunów na Grupę Wsparcia wraz z podopiecznymi.


1.09.2018

godz. 11.00

Zapraszamy opiekunów na zebranie, które poprowadzi psycholog

Małgorzata Dzienniak

Z okazji Światowego Miesiąca Alzheimera zapraszamy na bezpłatne badania przesiewowe w dniu 29.09.2018 w godzinach 10.00–14.00

które będą przeprowadzali lekarze psychiatrzy reprezentujący MEDArt Centrum Psychiatrii i Psychoterapii w Łodzi.

Zapisy na badania przyjmujemy pod numerem tel.: 42 681 24 32.

sierpień 2018

4.08.2018

godz. 11.00

zebranie dla opiekunów, na którym gościem będzie pani dr. Ewa Kwiecińska.20.08.2018

godz. 16.30

Grupa Wsparcia dla opiekunów. Oczywiście zapraszamy państwa ze swoimi podopiecznymi, którym zapewnimy warsztaty terapii zajęciowej w trakcie trwania spotkania.


18.08.2018 zapraszamy chętnych na świetlicę, informacje i zapisy: 42 681 24 32

lipiec 2018

7.07.2018

godz. 11.00

zebranie dla opiekunów, na którym gościem będzie pani adwokat Sylwia Brodniewicz-Drożdż, która odpowie na Państwa pytania i wyjaśni jak wygląda proces ubezwłasnowolnienia.


16.07.2018

godz. 16.30

Grupa Wsparcia dla opiekunów. Oczywiście zapraszamy państwa ze swoimi podopiecznymi, którym zapewnimy warsztaty terapii zajęciowej w trakcie trwania spotkania.


21.07.2018

zapraszamy chętnych na świetlicę, informacje i zapisy: 42 681 24 32

czerwiec 2018

2.06.2018

godz. 11.00

zebranie informacyjne, na którym będzie można zadawać pytania pani dr. Ewie Kwiecińskiej


16.06.2018

zapraszamy chętnych na świetlicę, informacje i zapisy: 42 681 24 3218.06.2018

godz. 16.30

Grupa Wsparcia dla opiekunów. Oczywiście zapraszamy państwa ze swoimi podopiecznymi, którym zapewnimy warsztaty terapii zajęciowej w trakcie trwania spotkania.

maj 2018

12.05.2018

godzinie 11.00

Zapraszamy na zebranie dla opiekunów będziemy gościć

p. Monikę Zwierzchowską starszego specjalistę pracy socjalnej,

koordynatora Klubu Integracji Społecznej w MOPS w Łodzi

oraz p. Małgorzatę Drozdowską-Czupriak dyrektorkę DPS ul. Przyrodnicza 24, oprócz gości z MOPS i DPS przedstawiciel firmy Seniorat.pl zaprezentuje państwu opaskę telemedyczną dla osób starszych i chorujących. Serdecznie zapraszamy!


19.05.2018

zapraszamy chętnych na świetlicę, informacje i zapisy: 42 681 24 32


21.05.2018

godz. 16.30

Grupa Wsparcia dla opiekunów. Odbędą się kolejne 30 minutowe zajęcia z technik relaksacyjnych, które poprowadzi Janusz Rzepecki. Oczywiście zapraszamy państwa ze swoimi podopiecznymi, którym zapewnimy warsztaty terapii zajęciowej w trakcie trwania spotkania.

kwiecień 2018

9.04.2018

Dziękujemy Urzędowi Miejskiemu w Pabianicach za możliwość wystąpienia z prelekcją dotyczącą choroby Alzheimera w Centrum Seniora.
Dziękujemy za bardzo życzliwe przyjęcie, a Nasi podopieczni dziękują, za piękne albumy. Jesteśmy otwarci na dalszą współpracę i możliwość propagowania wiedzy na temat chorób otępiennych i wsparcia dla opiekunów osób chorujących na chorobę Alzheimera.

14.04.2018

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków ŁTA

7.04.2018

godz. 11.00

zebranie informacyjne, na którym będzie można zadawać pytania pani dr Ewie Kwiecińskiej.


16.04.2018

godz. 16.30

Grupa Wsparcia dla opiekunów. Tym razem zaproponujemy również 30 minutowe zajęcia z technik relaksacyjnych, które poprowadzi Janusz Rzepecki. Oczywiście zapraszamy państwa ze swoimi podopiecznymi, którym zapewnimy warsztaty terapii zajęciowej w trakcie trwania spotkania.


21.04.2018 zapraszamy chętnych na świetlicę, informacje i zapisy: 42 681 24 32

marzec 2018

3.03.2018

godz. 11.00

zebranie informacyjne, na którym będzie można zadawać pytania pani mgr Małgorzacie Dzienniak.17.03.2018 zapraszamy chętnych na świetlicę, informacje i zapisy: 42 681 24 32


19.03.2018

godz. 16.30

Grupa Wsparcia dla opiekunów.
W tym miesiącu zapraszamy państwa po raz kolejny ze swoimi podopiecznymi, którym zapewnimy warsztaty terapii zajęciowej w trakcie trwania spotkania.


Z przykrością zawiadamiamy…

Z wielką radością zawiadamiamy, że Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie zostało wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.10/00047/2018.

Jako profesjonaliści szkolimy opiekunów formalnych i nieformalnych w zakresie opieki oraz pracy terapeutycznej z osobami chorującymi na chorobę Alzheimera i inne choroby otępienne.

80-te urodziny Janeczki. Wszystkiego Najlepszego!!!

luty 2018

3.02.2018

godz. 11.00

zebranie informacyjne, na którym będzie można zadawać pytania pani dr Ewie Kwiecińskiej.


17.02.2018 zapraszamy chętnych na świetlicę, informacje i zapisy: 42 681 24 32


19.02.2018

godz. 16.30

Grupa Wsparcia dla opiekunów.
W tym miesiącu zapraszamy państwa po raz kolejny ze swoimi podopiecznymi, którym zapewnimy warsztaty terapii zajęciowej w trakcie trwania spotkania.

styczeń 2019

Witamy w Nowym 2018 roku!


13.01.2018

godz. 11.00

zebranie informacyjne, na którym będzie można zadawać pytania pani mgr Małgorzacie Dzienniak.


20.01.2018 zapraszamy chętnych na świetlicę, informacje i zapisy: 42 681 24 32


22.01.2018

godz. 16.30

Grupa Wsparcia dla opiekunów.
W tym miesiącu zapraszamy państwa po raz kolejny ze swoimi podopiecznymi, którym zapewnimy warsztaty terapii zajęciowej w trakcie trwania spotkania.


Dzień Dziadka i Babci w ŁTA.

PIT-40A wystawiany jest przez organ rentowy automatycznie, zatem nie ma obowiązku składania jakiegokolwiek dodatkowego wniosku w tej sprawie.

Organ przesyła deklarację do podatnika oraz do urzędu skarbowego do końca lutego 2018 r.
PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40 roczne rozliczenie podatkowe.
W oświadczeniu podatnik wskazuje KRS oraz cel szczególny,
na jaki chce przekazać 1% podatku wynikającego z rozliczenia sporządzonego przez organ ZUS.

Podatnik może również wyrazić zgodę na podatnie organizacji pożytku publicznego swoich danych osobowych – celem poinformowania jej o tym,
kto przekazał na jej rzecz 1% podatku.