Objawy

Home / Objawy

10 WCZESNYCH OBJAWÓW CHOROBY ALZHEIMERA:

  1. POGARSZANIE SIĘ PAMIĘCI;
  2. TRUDNOŚCI W WYKONYWANIU CODZIENNYCH CZYNNOŚCI I DOBRZE WYUCZONYCH ZADAŃ;
  3. PROBLEMY Z WYSŁAWIANIEM SIĘ;
  4. POGARSZANIE SIĘ ORIENTACJI W CZASIE I PRZESTRZENI;
  5. OBNIŻONY KRYTYCYZM;
  6. PROBLEMY Z PRZEWIDYWANIEM NASTĘPSTW ZDARZEŃ
  7. CHOWANIE I GUBIENIE PRZEDMIOTÓW;
  8. CHWIEJNOŚĆ NASTROJU, ZMIANY W ZACHOWANIU, PODEJRZLIWOŚĆ, NIEUFNOŚĆ WOBEC BLISKICH;
  9. ZMIANY OSOBOWOŚCI
  10. BRAK INICJATYWY, APATIA, WYCOFANIE.