Formy pomocy

Home / Formy pomocy

Głównym celem statutowym ŁTA jest niesienie pomocy osobom z chorobą Alzheimera lub innymi zespołami otępiennymi oraz ich opiekunom i rodzinom.

FORMY POMOCY OFEROWANE PRZEZ ŁTA:

Prowadzimy dom dziennego pobytu dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zespołami otępiennymi, zapewniając podopiecznym:

* specjalistyczną opiekę;
* konsultacje lekarza psychiatry raz w tygodniu;
* codzienne indywidualne zajęcia z psychologiem, m.in. z wykorzystaniem programów komputerowych AfaSystem i RehaCom;
* codzienną terapię zajęciową, arteterapię, muzykoterapię;
* dwa razy w tygodniu zajęcia z logopedą;
* trzy razy w tygodniu rehabilitację ruchową;
* domową atmosferę, życzliwość i akceptację

Organizujemy świetlicę terapeutyczną raz w miesiącu – zajęcia dla osób oczekujących na przyjęcie do ośrodka (w każdą 3 sobotę miesiąca);

Oferujemy pomoc psychologiczną dla opiekunów – grupę wsparcia (w przedostatni poniedziałek każdego miesiąca o godzinie 16.30);

Organizujemy spotkania informacyjne dla opiekunów (zawsze w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 11.00 w siedzibie stowarzyszenia) w zakresie;
* przebieg choroby, charakterystyka deficytów poznawczych i zaburzeń zachowania;
* sposoby radzenia sobie z zaburzeniami zachowania i trudnościami w opiece i pielęgnacji;
* zasady komunikacji z chorym;
* budowanie dobrej relacji z chorym w kontekście kondycji psychicznej opiekuna.

Organizujemy okresowo bezpłatne badania przesiewowe dla osób, które u siebie lub swoich bliskich obserwują kłopoty pamięciowe;

Opracowaliśmy 4 zeszyty z ćwiczeniami stymulującymi pamięć i funkcje językowe dla chorych. I pracujemy nad kolejnymi.